Chao cac ban co cung so thich lam giau tu nong nghiep,

Minh xin gioi thieu ve du an trong cay lam nghiep ma ben minh dang hop tac voi bo lam nghiep va cac doi tac trong nuoc. Day la mot du an cuc ky kha thi va mang hieu hieu qua kinh te cuc ky cao.

Minh xin gioi thieu so qua nhu sau: du an trong cay Paulownia, day la loai cay cuc ky de trong, sinh truong nhanh va sieu loi nhuan ma ba con nong dan minh chua duoc biet den do chua duoc pho bien ve cay giong (nhan to quyet dinh nang suat cay) va ky thuat cung nhu che do bao tieu. Ben minh hien nay co vuon uom cay giong, co vuon thuc nghiem, co doi ngu ky su ben Uc chuyen ho tro ky thuat va ky hop dong bao tieu san pham cho doi tac.

Ve loi nhuan: chi phi cay giong khoang 15tr/ha, sau 3 nam (cho go giay) da thu hoi von va cho loi nhuan. Sau 6 nam (cho go cung) loi nhuan gap 12 lan so voi tong so von bo ra va sau 9 nam (cho go quy) cho loi nhuan tren 4 ty.

Ve ky thuat: ben minh cung cap nguon giong doc quyen tu ben Uc ho tro toi da trong suot qua trinh cay sinh truong cua cay nen ban khoi lo ve van de nay.

Ve bao tieu: ben minh san sang ky hop dong bao tieu san pham voi gia thi truong cao nhat nen ban khoi lo ve van de dau ra.

Neu co bat ky thac mac hay van de gi muon trao doi thi lien lac voi minh nhe, minh se ho tro toi da. Minh mong muon chia se voi cac ban de co the" lam giau tren nong nghiep".

Ban co the lien he voi minh theo sdt: 0902355895, mail: hanhle.ag@gmail.com.
Hay tim hieu va dung bo qua co hoi nay nha.

Chuc cac ban thanh cong va nhieu suc khoe.