Hình như mình khai trương topic này...Tớ muốn hỏi về một số trung tâm giống cây trồng, để lấy giống và học cách trồng rau thủy sinh, ko biết thì liên hệ ở đâu nhỉ? ai biết chỉ cho tớ với.